Indentifikator preiskave / accession number
Številka zavarovanja / insurance number